Vizitka / osnovni podatki

Gambit trade d.o.o.

Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija

ID številka za DDV: SI13650203

davčni zavezanec: da

matična številka: 5475465

osnovni kapital: 736.586,26 eur

direktor: Aljoša Domijan

TR račun: SI56 6100 0001 4035 568

BANK NAME: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

BIC/SWIFT koda: HDELSI22

 

Podjetje Gambit trade d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: številka registrskega vpisa 1/11192/00.