Smernice

Filozofija podjetja

Filozofija podjetja temelji na enakopravnosti in medsebojnem spoštovanju vseh vključenih, v kar je vključeno tudi načelo poslovanja s poštenimi cenami.

Poslanstvo

Pomagamo zmagovati! Podjetjem zagotavljamo znanje, storitve in informacijsko opremo za učinkovito, zanesljivo in varno poslovanje v globalni ekonomiji.

Razvijamo rešitve, storitve in poslovne modele, ki podjetjem omogočajo dostop do vse večjega števila kupcev na spletu, oglaševanje in prodajo z nižjimi stroški, dolgoročno zniževanje maloprodajnih cen in uspešno poslovanje.

Naši partnerji izbirajo med sodobnimi rešitvami za prodajo in promocijo preko spleta, mobilnih telefonov, družbenih omrežij in iskalnikov. Z našimi rešitvami lahko pripeljemo izdelke od kjerkoli do kupcev ali pa kupce in uporabnike do lokalnih izdelkov in storitev.

Prizadevamo si za poštene cene. Zato so naše storitve vedno na voljo z nizkimi vstopnimi stroški ter sorazmerne s prodajnim rezultatom.

Vizija

Gambit trade d.o.o. s kakovostjo storitev in učinkovito uporabo novih tehnologij briše meje med sabo in naročniki, tako da bodo naše storitve, znanje ter informacije o prodajnem programu vedno na voljo uporabnikom, ne glede na čas in lokacijo.

Politika kakovosti

Vodstvo družbe Gambit trade d.o.o. je določilo, dokumentiralo in objavilo politiko kakovosti, ki je hkrati tudi poslovna politika družbe. Politiko dopolnjujejo konkretni in merljivi cilji izboljšanja. Politika izhaja iz razumevanja potreb, pričakovanj in zahtev naših kupcev in je usmerjena v dolgoročno koristne odnose za obe strani.

Vodstvo zagotavlja, da so s politiko kakovosti seznanjeni vsi zaposleni in da jo razumejo, izvajajo ter vzdržujejo na vseh nivojih družbe.

Osnovna usmeritev družbe Gambit trade d.o.o. je nenehno izboljševanje kakovosti storitev in ponudbe. To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

  • Načela poslovne kakovosti uveljavljamo s stalnim izboljševanjem procesov, s sproščanjem ustvarjalnosti, nadarjenosti, s pozitivno energijo in motiviranjem vseh sodelavcev;
  • Sprejemamo uresničljive načrte z vključevanjem najširšega kroga zaposlenih in informacij, ki nam jih posredujejo dobavitelji, naročniki oziroma jih pridobimo iz drugih virov v okolju, kjer živimo in delamo;
  • Izvajanje merljivih zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti ter izboljšujemo naše poslovne procese;
  • Skrbimo, da se v odnosu do strank sprejeta politika kakovosti dosledno uresničuje;
  • Zadovoljstvo strank skozi celotno obdobje uporabe izdelkov zagotavljamo s poprodajno podporo, nenehnim informiranjem in hitrim servisom;
  • Dobavitelji so naši partnerji in dobro sodelovanje z njimi je pomemben element za izboljšanje kakovosti;
  • Negujemo kakovost notranjih odnosov ter zagotavljamo pogoje vzpodbudnega delovnega okolja;
  • Zavedamo se, da je usposobljenost vsakega zaposlenega predpogoj za doseganje in vzdrževanje zahtevane kakovosti, zato skrbimo za osebnostni razvoj vseh zaposlenih s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem;
  • Z uporabo sodobnih tehnologij smo našim naročnikom z našo ponudbo, znanjem in najnovejšimi informacijami na voljo vedno in kjerkoli.