Skrbnik prodajnega programa
simon.sterbenk@gambit.si